Döviz satış kuru nedir? (Ticari terimler kategorisi)

(Foreign exchange selling rate, offer rate, ask rate) Bankaların ve döviz ticaretiyle uğraşan öteki mali kuramların döviz satışı için kote ettikleri fiyatlar. Döviz birimi başına ulusal para miktarı olarak ifade edilir. Döviz satış kura, alış kurandan daha yüksek olur. Aradaki fark banka giderlerini ve komisyonları ifade eder. Genellikle işlem hacmi büyük, ekonomisi sağlam ülkelerin paralarında alış kurları ile satış kurları arasındaki fark daha düşük olur. Buna karşılık üzerinde fazla işlem yapılmayan, coğrafi olarak uzak ve ekonomisi çok sağlam olmayan ülkeler için bu fark oldukça yüksektir.